E-Learning, ankiety, oceny okresowe

Polecana platforma typu LMS umożliwiająca przeprowadzanie ankiet, szkoleń i ocen okresowych w Twojej organizacji.


"Korzyści z wdrożenia:

- skrócenie i zoptymalizowanie czasu poświęcanego na szkolenia on-line,
- możliwość zdalnego nauczania i wydajnej obsługi szkoleniowej dużej liczby rozproszonych
pracowników Spółki (grupy docelowe jednego szkolenia to ok. 2 000 - 8 000 tys. osób jednocześnie),
- możliwość  szybkiego tworzenia i publikowania formularzy (ankiety, szkolenia,egzaminy)
przez użytkowników biznesowych Spółki (siłami własnymi)."

Joanna Skwara, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

"At the end of the year 2016, "Global Assessment Business Solution for skill and business
processes assessment, analysis and reporting" has been nominated to GKN plc best project
of 2016 and we were awarded the GKN plc Procurement Excellence Award 2016!"

Philippe Doumeingts, SVP Purchasing & Supply Chain, GKN Driveline

 

O systemie

Kolejna wersja systemu, które zostało uznane za najlepsze
wdrożenie 2016 roku w grupie GKN Driveline (ponad 45 000 pracowników)!

Szybkie i proste tworzenie bogatych formularzy jednym narzędziem

 • Typy formularzy: Ankiety, Sondy, Szkolenia, Egzaminy, Ocena pracowników.
 • Wielopoziomowa struktura. Podział na strony, sekcje i pytania.
 • Definiowanie zależności pomiędzy pytaniami.
 • Osadzanie bogatych treści szkoleniowych (wideo, obrazy, PDF, HTML).
 • Definiowanie czasu trwania ankiety / liczby wejść do ankiety / powiadomień.
 • Definiowanie prawidłowych odpowiedzi / punktacji / progu zdawalności egzaminu.
 • Integracja ze standardem SCORM 1.2 i 2004.

Intuicyjne wysyłanie formularzy do grupy docelowej

 • Przesyłanie ankiet do wybranych użytkowników / grup AD i użytkowników zewnętrznych.
 • Udostępnianie formularzy bez konta Active Directory (kod dostępu).
 • Dla każdego formularza można niezależnie określić: kto może edytować, wysyłać i generować raporty z ankiet.
 • Importowanie listy pracowników na podstawie pliku Excel, aby móc wczytać tysiące pracowników na podstawie danych z systemu kadrowego (TETA, SAP, itp).

Wygodne czytanie i analizowanie wyników w przyjaznej szacie graficznej

 • Eksport ankiet spełniających zadane kryteria (firma, dział, stanowisko) do pliku Excel.
 • Eksport raportu porównującego wyniki ankiet pomiędzy grupami.
 • Możliwość budowy własnych raportów w oparciu o gromadzone dane.
 

Funkcjonalności

Usprawnij proces oceny i podnoszenia kwalifikacji Twojego zespołu

Intuicyjny i prosty w użyciu

 • Zaprojektowaliśmy nasz system w oparciu o 5-letnie doświadczenia w pracy z działami HR. Interfejs użytkownika został opracowany w oparciu o najnowsze standardy przy współpracy z najlepszymi konsultantami UX.
 • Uzupełnianie formularza jest intuicyjne i nie wymaga przeprowadzania szkoleń z użycia systemu.
 • Dzięki integracji z Active Directory pracownicy nie muszą się logować do systemu, a korzystać z niego mogą w swojej ulubionej przeglądarce internetowej,
 • Po zakończonym szkoleniu, każdy pracownik może wygenerować certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Tworzenie formularzy to czysta przyjemność

 • Z wielką starannością projektowaliśmy nasz interfejs użytkownika, tak, aby osoby przygotowujące szkolenia, ankiety lub oceny okresowe mogły skupić się przede wszystkim na treści merytorycznej, a nie na obsłudze systemu.
 • Udostępniamy pytania tekstowe, jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, tabelaryczne, liczbowe, multimedialne (video, zdjęcia) i umożliwiamy importowanie danych na podstawie standardu SCORM 1.2 i 2004.
 • Usprawniliśmy proces udostępniania formularzy. Teraz możesz zaimportować plik Excel z listą pracowników, wybrać konkretną osobę dzięki intuicyjnym podpowiedziom oraz możesz opublikować ten sam formularz wielokrotnie.
 • Raportowanie jest kluczowe w tego typu systemach, dlatego oddajemy w Twoje ręce szczegółowe raporty zawierające odpowiedzi respondentów, dane zagregowanie i dane porównawcze.
 

Cennik

Elastyczne podejście do licencjonowania oprogramowania

Licencja abonamentowa

 • Ogranicz koszty dzięki wynajmowaniu oprogramowania,
 • W cenie licencji zawarta jest również obsługa techniczna i wsparcie,
 • Licencja bez ograniczeń użytkowników i pojemności dysku,
 • Otrzymujesz darmowe aktualizacje oprogramowania,
 • Abonamenty od 390 EUR / miesięcznie,
 • Sprawdź i zapytaj o aktualną ofertę.

Licencja wieczysta

 • Rozumiemy, że koszty inwestycyjne mogą być bardziej pożądane dla Twojej organizacji,
 • Dlatego mamy w swojej ofercie licencję wieczystą z możliwością usługi wsparcia.
 • W ramach aktywnego wsparcia otrzymujesz darmowe aktualizacje oprogramowania,
 • Wdrażamy oprogramowanie na Twojej infrastrukturze IT,
 • Cena za moduł Hatiroo Forms już od 6 900 EUR - opłata jednorazowa,
 • Sprawdź i zapytaj o aktualną ofertę.

Na każdym etapie realizacji projektu HURO sp. z o.o. dało się poznać jako firma rzetelna, zaangażowana w działanie, aktywnie proponująca rozwiązania, otwarta na wszelkie sugestie PSG sp. z o.o.

Joanna Skwara, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

"Elektroniczny Obieg Faktur HURO działa sprawnie i wydajnie. Wdrożenie zostało zakończone z najwyższą starannością, w ściśle określonych ramach czasowych."

Maciej Czajkowski, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

"Projekt został zrealizowany profesjonalnie, w terminie i z najwyższą dbałością. PLL LOT poleca HURO jako wiarygodnego, doświadczonego dostawcę rozwiązań z obszaru SharePoint. W naszej ocenie HURO tworzy zespół Ekspertów, na których można polegać."

Paweł Westfalewicz, Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

"Dostawca dysponuje najwyższą ekspercką wiedzą z zakresu SharePoint i planowania architektury systemów klasy Enterprise. HURO aktywnie doradza w wyborze i planowaniu optymalnych rozwiązań. AMBRA S.A. chętnie poleca HURO jako wiarygodnego, doświadczonego i sprawdzonego Partnera."

Andrzej Bulicz, Dyrektor IT Grupy AMBRA

"At the end of the year 2016, "Global Assessment Business Solution for skill and business processes assessment, analysis and reporting" has been nominated to GKN plc best project of 2016 and we were awarded the GKN plc Procurement Excellence Award 2016!"

Philippe Doumeingts, SVP Purchasing & Supply Chain, GKN Driveline

"Jesteśmy bardzo zadowoleni ze sprawnej realizacji projektu. Dostawca chętnie proponował ciekawe, nieszablonowe rozwiązania (...) z życzliwością odnosił się do naszych sugestii, cierpliwie odpowiadał a pytania. Z pełną odpowiedzialnością polecamy HURO jako rzetelnego, profesjonalnego i zaangażowanego Partnera".

Monika Witkowska, Mondial Assistance Sp. z o.o.

"Celem projektu był audyt i poprawa środowiska SharePoint (...) HURO dysponuje najwyższą ekspercką wiedzą z zakresu SharePoint i wydajności planowanych rozwiązań. Projekt zakończył się sukcesem. Zauważyliśmy duże przyspieszenie pracy środowiska!"

Andrzej Dawid, IT Manager, Neapco

"MCI Capital TFI S.A. poleca HURO jako wiarygodnego, doświadczonego dostawcę rozwiązań. W naszej ocenie HURO tworzy zespół Ekspertów, na których można polegać. Planujemy kontynuowanie współpracy i dalszy rozwój produktu."

Mateusz Sabak, MCI Capital TFI S.A.

"HURO jest profesjonalnym i wiarygodnym partnerem w zakresie oferowanych usług informatycznych, posiadającym obszerną wiedzę i doświadczenie w obszarze rozwiązań opartych o technologie Microsoft. Dotychczasową współpracę oceniamy bardzo wysoko."

Jacek Owczarek, All Seasons IBS Sp. z o.o.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe