Obieg Umów HURO

Szybki dostęp do archiwum. Sprawne przygotowanie i podpisywanie umów oraz kontraktów.


Skróć czas opracowania i akceptacji umowy poprzez szybki dostęp do szablonów dokumentów i angażowanie w proces osób decyzyjnych we właściwym czasie.

Skrócenie procesów. Szybsze wykorzystanie szans.

 • Możliwość określenia terminów wykonania zadań i równoległej pracy na dokumencie elektronicznym radykalnie skraca czas potrzebny dla opracowanie finalnej wersji umowy/kontraktu.
 • Możliwość wprowadzania uwag z poziomu systemu, także przez kontrahenta, zaoszczędzi czas potrzebny na wymianę korespondencji mailowej.

Angażowanie w proces kluczowych osób, we właściwym momencie.

 • Przejrzysta lista osób wyznaczonych do podjęcia decyzji, zgłoszenie wstępnych uwag, zgodnie z macierzą opiniowania i przydzielonymi zadaniami.
 • Ograniczona możliwość edycji dokumentów Word, w zależności od etapu i roli użytkownika, np.: Edycja z wymuszonym śledzeniem zmian, Edycja tylko z możliwością dodawania komentarzy.

Archiwum i szybki dostęp do potrzebnych dokumentów.

 • Automatyczne numerowanie umów z poziomu systemu wprowadza ład i porządek w dokumentach.
 • Historia wersji z możliwością podglądu, a nawet przywrócenia wersji archiwalnych.
 • Logiczny system przechowywania dokumentów – adnotacja w systemie odnośnie lokalizacji wersji papierowej.
 • Tworzenie nowych umów w oparciu o najbardziej aktualną wersję dokumentu – szybki dostęp do szablonów umów w podziale na kategorie (sprzedaż, marketing, NDA, itp.).
 

Funkcje - Obieg Umów HURO

Elastyczne sterowanie uprawnieniami, rolami i powiadomieniami, podgląd umowy i statusu zadań na każdym etapie procesu.

Wybrane funkcje

 1. Łatwe, elastyczne, konfigurowane kroki procesu: Opiniowanie, Opracowanie, Akceptacja, Podpisy, Repozytorium (Archiwum).
 2. Dedykowany obszar roboczy (dla każdej umowy), który zawiera: Graficzną reprezentację postępu, Panel dokumentów, Sekcje z atrybutami umowy, Panel Opiniowania i Akceptacji, Sekcję komentarzy.
 3. Dashboard - lista zadań dedykowanych dla użytkownika.
 4. Intuicyjne przydzielanie zadań, system powiadomień i przypomnień.
 5. Bogate raportowanie w oparciu o wbudowany moduł raportowy HURO lub SSRS.
 6. Przyjmowanie umów do archiwum, oznaczanie dokumentów kodami kreskowymi.
 7. Elastyczne sterowanie uprawnieniami, rolami i powiadomieniami (automatyczne powiadomienia e-mail o zadaniach).
 8. Integracja z bazą kontrahentów oraz dowolnym systemem zewnętrznym (np. SAP, AX, SAFO).

"Projekt został zrealizowany profesjonalnie, w terminie i z najwyższą dbałością. PLL LOT poleca HURO jako wiarygodnego, doświadczonego dostawcę rozwiązań z obszaru SharePoint. W naszej ocenie HURO tworzy zespół Ekspertów, na których można polegać."

Paweł Westfalewicz, Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

"Dostawca dysponuje najwyższą ekspercką wiedzą z zakresu SharePoint i planowania architektury systemów klasy Enterprise. HURO aktywnie doradza w wyborze i planowaniu optymalnych rozwiązań. AMBRA S.A. chętnie poleca HURO jako wiarygodnego, doświadczonego i sprawdzonego Partnera."

Andrzej Bulicz, Dyrektor IT Grupy AMBRA

"Elektroniczny Obieg Faktur HURO działa sprawnie i wydajnie. Wdrożenie zostało zakończone z najwyższą starannością, w ściśle określonych ramach czasowych."

Maciej Czajkowski, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

"At the end of the year 2016, "Global Assessment Business Solution for skill and business processes assessment, analysis and reporting" has been nominated to GKN plc best project of 2016 and we were awarded the GKN plc Procurement Excellence Award 2016!"

Philippe Doumeingts, SVP Purchasing & Supply Chain, GKN Driveline

"Jesteśmy bardzo zadowoleni ze sprawnej realizacji projektu. Dostawca chętnie proponował ciekawe, nieszablonowe rozwiązania (...) z życzliwością odnosił się do naszych sugestii, cierpliwie odpowiadał a pytania. Z pełną odpowiedzialnością polecamy HURO jako rzetelnego, profesjonalnego i zaangażowanego Partnera".

Monika Witkowska, Mondial Assistance Sp. z o.o.

"Celem projektu był audyt i poprawa środowiska SharePoint (...) HURO dysponuje najwyższą ekspercką wiedzą z zakresu SharePoint i wydajności planowanych rozwiązań. Projekt zakończył się sukcesem. Zauważyliśmy duże przyspieszenie pracy środowiska!"

Andrzej Dawid, IT Manager, Neapco

"MCI Capital TFI S.A. poleca HURO jako wiarygodnego, doświadczonego dostawcę rozwiązań. W naszej ocenie HURO tworzy zespół Ekspertów, na których można polegać. Planujemy kontynuowanie współpracy i dalszy rozwój produktu."

Mateusz Sabak, MCI Capital TFI S.A.

"HURO jest profesjonalnym i wiarygodnym partnerem w zakresie oferowanych usług informatycznych, posiadającym obszerną wiedzę i doświadczenie w obszarze rozwiązań opartych o technologie Microsoft. Dotychczasową współpracę oceniamy bardzo wysoko."

Jacek Owczarek, All Seasons IBS Sp. z o.o.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe